Gedichten-reincarnatie

 

 

OOK CHRISTENEN REÏNCARNEREN
( alléén dienende liefde maakt vrij )

 

Ja, ook Christenen  reïncarneren
Omdat iedere ziel  moet evolueren
Dient te groeien  van ruw  naar liefdevol
Die ontwikkeling  speelt ‘n belangrijke rol

 

Ze moeten zélf  een hemel  verdienen
En meedraaien  in de ‘karmische machine’
En liefdevol dienen  zoals hen werd geleerd
Met Christus als voorbeeld  gaat het niet verkeerd

 

Door ‘lots-aanvaarding’  en  ‘vriendelijk-zijn’
Wordt  hun ziel  meer vredig  en  fijn
En dan gaan ze  meer op Christus lijken
Met méér liefde en kracht  mínder bezwijken

 

Echter... in slechts  één mensenleven
Lukt  dit allemaal niet... zó maar even
Want ook  de groei der ziel  is onderheven
Aan  de natuurlijke wetten van het leven

 

Zomer-winter, zomer-winter, leven-dood, leven-dood
Zó krijgt ieder groeiproces  telkens ‘n stoot
Dit geldt voor de uiterlijke  én innerlijke natuur
Dat is zó  ingesteld  door het Hoofdbestuur

 

Maar veel christenen  wéten dit nog niet
Omdat de paus of dominee  het ánders ‘ziet’
Christenen  zijn weliswaar  met Christus verbonden
Maar worden dáárdoor  niet bevrijd van  hun zonden.

 


© Giel Heijmans -1233-